آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 1,013,428
موضوع‌ها: 493,705
اعضا: 955
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 414.87
تعداد موضوع‌های ایجاد شده در هر روز: 202.11
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0.39
تعداد ارسال‌های هر عضو: 1,061.18
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 1.05
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: aso
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 5.76%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: بخش عمومی دانشگاه (با 1,021,174 ارسال , 532,754 موضوع)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
آموزش ایجاد انجمن و زیر انجمن (1 پاسخ)
آموزش افزودن فیلد مشخصات جدید برای کاربران (0 پاسخ)
آموزش ایجاد کاربر جدید (0 پاسخ)
آموزش ویرایش یک کاربر (0 پاسخ)
آموزش ایجاد موضوع جدید و پاسخ به موضوعات (0 پاسخ)
نحوه دادن اعتبار و امتیاز به کاربران (0 پاسخ)
گزارش – سپاس – نقل قول – حذف – ویرایش و.. ارسال ها (0 پاسخ)
آموزش افزودن فیلد مشخصات جدید برای کاربران (7 بازدید)
آموزش ایجاد انجمن و زیر انجمن (7 بازدید)
آموزش ایجاد کاربر جدید (5 بازدید)
آموزش ویرایش یک کاربر (5 بازدید)
گزارش – سپاس – نقل قول – حذف – ویرایش و.. ارسال ها (5 بازدید)
آموزش ایجاد موضوع جدید و پاسخ به موضوعات (4 بازدید)
نحوه دادن اعتبار و امتیاز به کاربران (4 بازدید)
New Page 2

کلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به دانشگاه پیام نور استان تهران می باشد

طراحی و پیاده سازی : محمدرضا طاهرخانی